webu-5

Arkitektens ord

Wergeland Hageby er utviklet av Tag Arkitekter AS. Under kan du lese om hvordan arkitektene tenkte når de skulle tegne boligprosjektet.

I alle våre prosjekter arbeider arkitekt og landskapsarkitekt tett sammen for å lage et godt bomiljø. På Wergeland har det vært spesielt viktig å ta utgangspunkt i den åpne hagebystrukturen i nærområdet. Vi har ønsket å videreutvikle dagens kvalitet med villa i hage, samtidig som vi har bygget fellesskap rundt det interne tunet. Tunet vil bli et naturlig samlingssted for store og små, omkranset av husene og de private hagene. Byggene er holdt enkle og stramme med store vindusflater, men med klassiske materialvalg som hvitmalt panel og grå takstein. Slik flettes den nye bebyggelsen fint inn i nærområdet.

Tomten er ideell for urbane barnefamilier, tett på skole, butikk og bane. Likevel ligger friområdene like i nærheten. I nord ligger «fugleskogen» i Fageråsen og i vest ligger Tveitevannet med sine romslige friområder. Wergeland blir en fantastisk grønn oase med perfekt ramme for det gode familieliv i Fridalen!

Jesper Jorde, arkitekt i Tag Arkitekter og Guro Nå, landskapsarkitekt i Tag Arkitekter