webu-5

Utvendig

---

Kledning på fasader

Det leveres kledning som stående og liggende dobbel falset kledning, grunnet og malt 1 strøk fra fabrikk. Det påføres 1 strøk dekkbeis etter at kledning er ferdig montert på vegg. Farge på fasade blir iht. fasadeillustrasjoner.

Terraser

Terrasser både på bakkeplan og balkonger leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse med dimensjon 28x120mm.

Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, utvendig rekkverk på altaner i plan 2/3 leveres i galvanisert stål.

Vinduer og dører i yttervegger

Det leveres fabrikkmalte trevindu / balkongdører / skyvedører med utvendig trekledning, farge ihht. NCS fargekart – lik farge inne og ute.

To/tre - lags argon isolerglass med U-verdi på 0,8 w/m2. Vinduene leveres malt i like farge på innside og utside.

Vi gjør dog oppmerksom på at dogg kan oppstå utvendig på glassene på kalde dager, dette med bakgrunn i at glassene leveres med god U-verdi.

Yttertak

Yttertak leveres som flatt tak med sedumtekking. Takets oppbygging er taksperr/stålplatetak, isolasjon og SEDUM-tak. Det leveres utvendige renner og nedløp, type Grøvik.

Yttertak leveres med U-verdi på 0,13 w/m2.

Utvendig belysning

Det leveres 2 stk. utvendige lys pr. enhet. Et ved entrèdør og et ved balkongdør. I tillegg leveres nødvendig parkbelysning i utearealet iht. detaljprosjektering som utføres i en senere fase.