webu-5

Innvendig

---

Parkett

1-stavs parkett- Type hvit eik, plank hvit robust matt lakk

Vegger

Innvendige skillevegger leveres som bindingsverk med 50mm isolasjon og gips. Der tekniske installasjoner/rørføring krever det, vil vegger være tykkere og innkassing kan forekomme.

Vegger i hovedbad har ett lag rupanel og ett lag gips som underlag for membran og flis.
Vegger i andre våtrom er et lag gips, og fliser i dusjsone. 

Dersom det skal monteres flis, må det avtales leveranse av ekstra lag veggplate eller ekstra avstivning på annen måte.

Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv i alle boligrom leveres fabrikkmalt i hvit farge (NCS-S 0502-Y, Bomull). Listverk leveres med synlig innfestning.

Det er listefri overgang mellom vegg og tak, se romskjema.

Vinduer leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig iht. farge på fasadetegning

Tak

Som flate tak over boligrom leveres: leveres med taksperr/stålplatetak, isolert og med SEDUM-tak lagt av etablert leverandør.
Til himling leveres isolasjon, nedforingslekter og malt gips.

Kjøkken

Kjøkken leveres av HTH for verdi 50.000,- inkl. mva. i leiligheter under 80 m2 og for verdi Kr 80 000,- inkl. mva. i leiligheter over 80 m2. For eksempel se vedlagt skisse fra HTH.

Det leveres uten hvitevarer. Avtrekksvifte er inkludert. Blandebatteri leveres av rørlegger.

Det er ikke mulig å trekke ut kjøkkenleveranse.

Man får eget møte med kjøkkenleverandør hvor det blir fremlagt et ferdig tegnet forslag på standard kjøkken. Da har man et godt grunnlag for å diskutere tilvalg.

Hovedbad / vaskerom

Hovedbadet leveres helfliset med varmekabler, LED spotter, servantmøbel med lagringsplass (80 cm), speil med lys over vask, vegghengt toalett, dusjvegger og dusj- og servantbatteri.

Bad leveres med gips på vegger og fliser i dusjsone, varmekabler, servantmøbel med lagringsplass (60 cm), speil over vask, vegghengt toalett, dusj-og servantbatteri. 

Det leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel i de bad som er benevnt som bad/vaskerom.

Varmtvannsbereder plasseres i dette rom. Se for øvrig beskrivelse av vaskerom.

Bad 2 og 3

I de boliger som har 2 bad leveres bad 2 med gips på vegger og fliser i dusjsone, servantmøbel med lagring (60cm), vegghengt toalett samt dusj- og blandebatteri.

Det leveres varmekabler.

Vaskerom

I de boliger som har rom definert som bod/vask leveres opplegg for vaskemaskin og tørketrommel her. Se for øvrig beskrivelse av «boder – teknisk rom».

Fliser

Murer/flislegger leverer påstøp på bad med fall til sluk iht. gjeldende forskrift. Dusjnisje senkes ned og det leveres flisformat som ivaretar fall til sluk.

Gulvfliser leveres som keramiske fliser i størrelse 30x30 cm i sort utførelse, type Ekstra Dark Grey

Gulv ved badekar i RH 01 leveres med tilsvarende fliser som øvrige bad.

Veggfliser leveres i størrelse 30x60 cm, Ekstra Dark Grey

Boder

Bod i kjeller leveres utført som TROAX nettingsystem eller tilsvarende.

Innvendig bod har belegg på gulv.

Innvendige dører

Innvendige dører er slette og fabrikkmalt i hvitt (NCS-S 0502-Y, Bomull) med flat terskel.

Dørene leveres med låskasse og vrider.

Garderober

Det leveres hvite slette garderobeskap, 1 m. pr. sengeplass.

Trapper

Innvendige trapper leveres med åpne trinn. Trappen leveres i hvit utførelse med trinn tilpasset Parkett i eik, hellimt stav, underliggende vanger og stålspiler i rekkverk. Trapp som leveres er modell «Maia» fra Trapperingen med underliggende vanger på begge sider.

Utvask

Det blir gjennomført en byggvask før overtakelse.

Maling

Standard farge brukt på innvendige vegger, listverk dørblad m.m er hvit NCS-S 0502-Y, Bomull.

Det er mulig å gjøre tilvalg på farge på vegger og slettduk for jevnere overflate.

Vaskerom

Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. Det klargjøres for montering av skyllekar og blandebatteri.
Skyllekar og blandebatteri kan kjøpes som tilvalg.

Etasjeskille

Etasjeskille består av (ovenfra og ned): Påstøp, trinnlydplater og malt betong. Ved behov nedlekting for tekniske føringer og malt gips.

Etasjeskille over garasje: Påstøp, trinnlydsplate/tekking (tekking for areal under grunn), betong

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med temperaturvirkningsgrad ca 80 %, til alle boenheter. Aggregat av type Flexit UNI – 2 eller 3, eller tilsvarende er tenkt plassert i boder.

Det leveres avtrekksventiler fra våtrom som bad/kjøkken/boder, samt tilluftsventiler fra stue/soverom. Kanaler for ventilasjonsanlegg utføres av spirorør, lagt skjult over nedforet himling eller innkasset langs vegger. For avtrekk fra kjøkken leveres ventilator.

For å unngå problemer med for høyt fuktnivå i kanaler, må evt. tørketrommel være utstyrt med oppsamler for kondensvann.

Oppvarming

Bygget skal kobles til fjernvarmeanlegg. Leveranse av dette er styrt av BKK fjernvarme og tidspunkt for tilkobling er ikke gitt per d.d. Dersom fjernvarmeanlegget ikke er klart til byggetiden tilrettelegges det for påkobling ved et senere tidspunkt. Oppvarming ivaretas da ved bruk av felles varmeanlegg i teknisk rom, iht. krav i TEK 17.

På bad og i inngang leveres det varmekabler.