webu-5

Infrastrukturen

---

Parkering

Det etableres parkeringsanlegg i underetasjen med 9 parkeringsplasser og en hdcp. parkeringsplass.

Det blir også lagt opp til el-bil lader, men selve laderen håndteres som kundetilvalg.

Geometri / form i parkeringskjeller kan bli endret i detaljprosjekteringen, men vil ivareta antall parkeringsplasser.

Sykkelparkering/ verksted

Det etableres sykkelparkering med 40 plasser i bodarealet i underetasjen.

Boder

Det blir en bod per boenhet i underetasjen. Bodene vil bli utført med skillevegger i TROAX nettingsystem eller tilsvarende.

Avfall

Det opparbeides renovasjonsanlegg med boss-sug/ nedsenket bosskontainer på tomten.

Plassering av dette fremkommer på landskapsplan.

Post

Det leveres 1 stk postkasse pr. enhet som plassere i felles postkassestativ