webu-5

Diverse

---

Generelt om tilvalg

Det vil være anledning for kjøper å gjøre en del tilvalg. Det utarbeides en utfyllende tilvalgsliste av BM Hitland AS hvor det fremkommer faggruppe, samt frister for tilvalg/endringer.

Hver enkelt tilvalg /uttrekk vurderes av BM Hitland AS om er gjennomførbare. Det gjøres og oppmerksom på at uttrekk ikke alltid gir refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av BM Hitland AS.

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør, inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeidene må vente til huset er overlevert.

Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør for arbeid som må være utført før overtagelse.

FDV dokumentasjon

Ved overtagelse av bolig så vil FDV dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid.

Reklamasjon som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. Vi leverer all FDV-dokumentasjon på boligmappa, et servicehefte for boligen på nett.

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Kjøper og leverandør er forpliktet til å følge de pålegg som kreves i lover/ forskrifter og igangsettingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest.

Annet

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner kan avvike noe fra leveransen. 

Det kan blant annet nevnes følgende avvik mellom illustrasjoner og standard leveranse:

  • Spotter i tak leveres kun på bad.
  • Hvitevarer på kjøkken inngår ikke i standard leveransen
  • Møbler / lysekroner / lamper leveres ikke
  • Byggene leveres med malt kledning, utførelse tilnærmet som på fasadetegning

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført detaljprosjektering av utomhusarbeider, og derav kan mindre avvik forekomme når det gjelder utomhusplan og lengdesnitt utomhus.