webu-5

Utvendig

---

Kledning på fasader

Det leveres en kombinasjon av stående og liggende dobbel falset, rettkantet kledning av typen Møre Royal. Farge på fasade blir iht. fasadeillustrasjoner.

Terrasser

Terrasser på bakkeplan leveres med overflate av terrassebord i impregnert utførelse med dimensjon 28x120mm.

Terrasser på balkonger og takterrasser leveres med overflate Møre Royal - Brun utførelse med dimensjon 28x120mm.

Det leveres ikke rekkverk til terrasser på bakkeplan, utvendig rekkverk på altaner og takterrasser leveres i galvanisert utførelse.

Vinduer og dører i yttervegger

Det leveres fabrikkmalte trevindu / balkongdører / skyvedører med utvendig aluminiumskledning, Farge ihht. NCS fargekart.

To/tre - lags argon isolerglass med U-verdi på 0,8 w/m2.
Vi gjør dog oppmerksom på at dogg kan oppstå utvendig på glassene på kalde dager, dette med bakgrunn i at glassene leveres med god U-verdi.

Yttertak

Yttertak leveres som en kominasjon av flatt tak med papp/ Sarnafil tekking, samt skrått tak med stålplatetekking (Båndtekking).
Det leveres utvendige renner og nedløp, type Grøvik.
Yttertak leveres med U-verdi på 0,13 w/m2.

Utvendig belysning

Det leveres 1 stk. utvendige lys ved inngangsdør pr bolig, samt 1 stk utelampe pr. terrasse pr. bolig.
I tillegg leveres nødvendig parkbelysning i utearealet iht. detaljprosjektering som utføres i en senere fase.