webu-5

Infrastrukturen

---

Parkering

Det etableres parkeringsanlegg i underetasjen med 18 parkeringsplasser og en hdcp. parkeringsplass. 

Det tiltettelegges for å montere elbillader. Selve laderen håndteres som kundetilvalg.

Geometri / form i parkeringskjeller kan bli endret i detaljprosjekteringen, men vil ivareta antall parkeringsplasser.

Sykkelparkering

Det etableres sykkelparkering med 24 plasser i bodarealet i underetasjen.

Boder

Det blir en bod per boenhet i rekke BKS1 i underetasjen. Bodene vil bli utført med skillevegger i nettingsystem eller tilsvarende.

Avfall

Det opparbeides renovasjonsanlegg med nedsenket bosskontainer på tomten iht. renovasjonstekniske plan. Plassering av dette fremkommer på landskapsplan.

Post

Det leveres 1 stk postkasse pr. enhet som plasseres i felles postkassestativ.