webu-5

Diverse

---

Generelt om tilvalg

Det vil være anledning for kjøper å gjøre en del tilvalg. Det utarbeides en utfyllende tilvalgsliste av BM Hitland AS hvor det fremkommer faggruppe, samt frister for tilvalg/endringer. Det benyttes digitalt kundetilvalgsprogram som gir en god oversikt over standard produkter og tilvalgsmuligheter.
Vi gjør oppmerksom på at faktura må være betalt før overtagelse og nøkler overleveres.

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør, inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeidene må vente til huset er overlevert.
Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør for arbeid som må være utført før overtagelse.

FDV dokumentasjon

Ved overtagelse av bolig så vil FDV dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjon som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen vil normalt
bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot. Vi leverer all FDV-dokumentasjon på boligmappa, et servicehefte for boligen på nett.

Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Kjøper og leverandør er forpliktet til å følge de pålegg som kreves i lover/forskrifter og igangsettingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Annet

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner kan avvike noe fra leveransen.

Det kan blant annet nevnes følgende avvik mellom illustrasjoner og standard leveranse:

  • Hvitevarer på kjøkken inngår ikke i standard leveransen
  • Møbler / lysekroner / lamper leveres ikke

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført detaljprosjektering av utomhusarbeider, og derav kan mindre avvik forekomme når det gjelder utomhusplan og lengdesnitt utomhus.