webu-5

Reguleringsplan

---

Prosjektet art og omfang

Nøttveitkollen består av 12 frittstående eneboliger.

Matrikkelnr.

Det vil bli fradelt et bruksnummer til hver bolig fra Gnr 88 bnr. 3 og 4 i Bergen.

Tinglyste avtaler

Det påhviler flere tinglyste avtaler og rettigheter på både bnr. 3 og 4, tinglyst i et tidsrom fra 1920 til 2017. Fullstendig oversikt over hva som er tinglyst kan fås ved henvendelse til megler.

Kommunen har legalpant for kommunale avgifter.

Type eiendom

Prosjekterte eneboliger.

Tomt/beskaffenhet

Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold til situasjonsplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus. Det opparbeides ingen hage eller beplanting.

Reguleringsforhold

Gjeldende reguleringsplan ID 1201_18060000. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanene for området.