webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, isolert utforing og gips. I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre. Yttervegger i sokkel med isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips. Utvendige boder/garasjer er uisolert og uten innvendig kledning. 

Utvendig kledning og listverk leveres beiset 1. strøk fra fabrikk.  Hjørnekjøl og omramming på vindu / dør leveres i samme farge som kledning. Impregnert materiell, kapp og sliss vil bli levert ubehandlet. Toppstrøk blir ikke levert og bør påføres innen 1. år. Dette kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på huset forhåndsbestemt.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker, isolasjon, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekking med asfalt takbelegg eller takfolie. Til himling leveres dampsperre, nedforingslekter og gips. På taket leveres snøsikring og feieplattform i henhold til forskriftskrav. Hus N har sedumtak som vist på tegning.

Balkonger og verandaer

Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og trykkimpregnerte terrassebord, uten tekking og underkledning.  Rekkverket leveres i tre og glass, i henhold til fasadetegning. Hus N har klarlagte for vannutkaster med varmt/kaldt vann på takterrasse over garasje.

Tomt, grunn- og betongarbeid

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Huset leveres med isolerte grunn og ringmurselementer. Det blir montert knotteplast der grunnmur er tilfylt. Det legges radonduk og radonbrønn i alle eneboliger. 

Vei blir asfaltert frem til tomten. Oppstillingsplasser blir opparbeidet og gruset. Det legges grus ca 1 meter ut fra bygningkroppen. Opparbeiding av hage / beplantning er ikke en del av leveransen. Det leveres tilsådd jord på eiendommen.

Utelys

Astrour og opplegg for utelys er inkludert i leveransen. Utelys kjøpes som tilvalg.

Takrenner

Takrenner av sort stål leveres med nødvendig tilbehør. Som tilvalg kan det kjøpes drensrør for å lede vannet bort fra uteplassen.

Trapper

Utvendige trapper og ramper leveres i henhold til plantegning. Terrengtrapp er ikke en del av leveransen.

Vinduer, dører og garasjeport

Vinduer leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i fargen 7016/30 Anthracite grey. Der fasadetegningene viser sprosser, leveres disse primært utenpåliggende i aluminium, fabrikkmalt i samme farge som vinduer. Det er mulig å gjøre tilvalg på solskjerming, vedlikeholdsvennlige vinduer og farge på vindu (innvendig).

Ytterdører leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i fargen 7016/30 Anthracite grey. Dørblad leveres med sylinderlås og vrider. Balkongdører leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i samme farge som vinduer og ytterdør, og i henhold til fasadetegning. 

Der tegningen viser garasjeport, leveres denne i fargen 7016/30 Anthracite grey, og med nødvendige beslag. Elektrisk portåpner med 2 fjernkontroller er inkludert.

Diverse

På Nøttveitkollen følger husnummerskilt og postkasse på stativ med i leveransen.