webu-5

Tomt & utenomhus

---

Utenomhus

Veier blir opparbeidet i henhold til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus, det opparbeides ingen hage eller beplantning. Jord på eiendommen tilsås.

Lekeplass

Lekeplasser opparbeides etter krav fra kommunen.

Parkering

Det er parkering på egen tomt på oppstillingsplass eller i garasje/carport.

Sykkelparkering

Eneboliger - Ikke inkludert.

Avfall

Private søppelspann.

Post

Plassering må avklares.