webu-5

Finn din bolig

---

* Eiendommens grenser og areal er ikke oppmålt per inngåelsen av avtalen. Endelig oppmåling vil skje i tilknytning til fradeling av eiendommen. Partene aksepterer at mindre areal- og grenseavvik kan forekomme, uten at dette gir grunnlag for opp- eller nedjustering av kjøpesummen.

Meld interesse for prosjektet