webu-5

Reguleringsplan

---

Prosjektet art og omfang

Nøttveit Tunet består av 35 rekkehus.

Matrikkelnr.

Boligene vil bli fradelt og seksjonert fra Gnr. 88 bnr. 4 i Bergen kommune.

Tinglyste avtaler

Det påhviler flere tinglyste avtaler og rettigheter på både bnr. 4, tinglyst i et tidsrom fra 1920 til 2017. Fullstendig oversikt over hva som er tinglyst kan fås ved henvendelse til megler.

Kommunen har legalpant for kommunale avgifter.

Type eiendom

Prosjekterte rekkehus.

Tomt/beskaffenhet

Vei blir asfaltert frem til tomten. Oppstillingsplasser blir opparbeidet og gruset. Det legges grus ca 1 meter fra bygningskroppen. Opparbeiding av hage/beplantning er ikke en del av leveransen.