webu-5

Status

Ledig

ID

B3.6 - 156

Pris

5 990 000

Antall rom

4

BRA kvm.

95,4

P-rom

87,3

Totale omkostninger

19 662

Total pris inkl. omkostninger

6 009 662

Felleskostnad pr mnd

1 881

Type

Leil G

Etasjer

6

Parkering

Kan kjøpes

Balkong m²

21.3

Felleskostnader og driftskostnader


Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 15,- per kvm BRA per måned + kabel-TV / internett for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, kabel-TV / internett med kr 450,- pr bolig, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, sameiets driftskostnader, vedlikehold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Driftskostnader til garasje-/parkeringsanlegget er stipulert til kr 200,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasje-/parkeringsanlegget. 


Meld interesse for enheten