webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, isolert bindingsverk, dampsperre og gips.  

I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre. Eventuell yttervegg i sokkeletasje med betongvegger/isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips. Utvendige boder i carporter er uisolert. 

Takverk

Tak leveres: Takbjelker/takstoler, isolasjon, taktro og tekking med asfalt takbelegg, type Icopal el. tilsv. farge pansergrå, grønt tak (Sedum). Himling leveres med dampsperre, nedforingslekte og gips.  Dette med unntak av boenheter som kun er på ett plan, i 1etg. der enhetene er skilt med betongdekke. Her vil de deler av taket/himling som ikke nedfores/senkes bli i malerbehandlet betong i farge hvit. 

Takrenner

Takrenner og nedløp av aluminium i en standard farger. Nedløp avsluttes ca. 5-10cm over bakkenivå.

Altaner/ Takterrasser

Toppdekke utføres med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet.
Svalganger/altaner i betong, leveres med betongoverflate.
Annet toppdekke som fliser, terrassebord mm. kan bestilles som tilvalg.

Rekkverk leveres i iht. fasadetegning. 

Trapper

Utvendige spiler eller trapper inkl. rekkverk tilhørende boligen leveres i trykkimpregnert materialer, ubehandlet.  

Utførelse iht. til plantegning.

Vinduer og dører

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og altan/terrassedører i treverk fra fabrikk, farge iht. fasadetegning. Det vil være mulig å gjøre tilvalg på solskjerming.

Utelys

Utelys leveres av typen SG Ludo 10W Led el. tilsv. veggmonter 1stk. ved inngangsdør.

Tomt, grunn og betongarbeider

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, og utvendig isolerte betongvegger med knotteplast der hvor utvendige nivåforskjeller i terreng medfører tilfylling. Gulv på grunn leveres isolert, inkl. radonduk.  

Utomhus etableres iht. LARK plan/utomhusplan for de områder som faller inn under felt BB1.