webu-5

Tomt & utearealer

---

Utomhus

Fellesareal for plen leveres sådd med plenfrø. 

Lekeplasser leveres ferdig opparbeidet med lekeapparat etter plan fra landskapsarkitekt.

Lekeplasser

Lekeplasser opparbeides etter iht. landskapsplan/utomhusplan.

Parkering

Parkering på fellesparkeringsplass/carporter.

Sykkelparkering

Sykkelstativ plassert iht. utomhusplan.

Avfall

Nedgravde bunntømte avfallscontainere er plassert på parkeringsarealet, som vist på utomhusplan

Postkasser

Plasseres på fellesstativ v/ parkeringsarealet/ Carporter. ENTR skal levere postkassestativ inkl postkasser.