webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre og gips.

Kledning: Kjerneved av furu. Skal ikke overflatebehandles. 
Inntrukne partier utføres med vanlig beiset kledning som leveres grunnet + 1 strøk fra fabrikk og som blir beiset med ett toppstrøk etter montering på plassen. 

I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre. Eventuell yttervegg i sokkeletasje med betongvegger/isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker/takstoler, isolasjon, taktro og tekking med asfalt takbelegg, type Icopal el. tilsv. farge pansergrå, grønt tak (Sedum). Himling leveres med dampsperre, nedforingslekte og gips.

Takrenner

Takrenner og nedløp av aluminium i en standard farger. Nedløp avsluttes ca. 5-10cm over bakkenivå.

Treplatting inngang og balkong

Topp dekke utføres med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet.
Rekkverk leveres i iht. fasadetegning.
Blomsterkasser/trebenker som er illustrert er ikke en del av leveransen, men kan bestilles som tilvalg.

Trapper

Utvendige spiler eller trapper inkl. rekkverk tilhørende boligen leveres i trykkimpregnert materialer, ubehandlet.
Utførelse iht. til plantegning.

Utelys

Utelys leveres av typen SG Ludo 10W Led el. tilsv. veggmonter 1stk. ved inngangsdør.

Tomt, grunn og betongarbeider

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, og utvendig isolerte betongvegger med knotteplast der hvor utvendige nivåforskjeller i terreng medfører tilfylling. Gulv på grunn leveres isolert, inkl. radonduk.

Utomhus etableres iht. LARK plan/utomhusplan for de områder som faller inn under felt BB4.