webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre og gips.

I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre. Eventuell yttervegg i sokkeletasje med betongvegger/isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker/takstoler, isolasjon, taktro og tekking med asfalt takbelegg, type Icopal el. tilsv. farge pansergrå, grønt tak (Sedum). Himling leveres med dampsperre, nedforingslekte og gips.

Himling boenheter i boligblokkene

Her vil de deler av taket/himling som ikke nedfores/senkes bli i malerbehandlet betong, i farge hvit.

Takrenner

Takrenner og nedløp av aluminium i en standard farge. Nedløp avsluttes ca. 5-10cm over bakkenivå.

Takterrasser/altaner/treplatting

På takterrasser utføres toppdekket med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet. Rekkverk leveres i iht. fasadetegning. Øvrige terrasser, svalganger og altaner leveres med betong overflate. Treplatting på plan 1, utføres topp dekke med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet. Utvendige spiler leveres i trykkimpregnert materialer, ubehandlet. Blomsterkasser/trebenker som er illustrert er ikke en del av leveransen, men kan bestilles som tilvalg.

Toleranser

Toleranser
Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1: Typetoleranse og (toleranseklasse): Planhetstoleranse
Parkett og fliser (B)
Innvendig kledning (C)
Himling (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)
Innvendig malte overflater (K2)

Retningstoleranse
Himling (C)
Innervegger (C)
Utvendige fasader og yttertak (D) Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet.

Vinduer, dører

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og altan/terrassedører i treverk fra fabrikk, farge iht. fasadetegning. Det vil være mulig å gjøre tilvalg på solskjerming.

Utelys

Utelys leveres av typen SG 10W Led el. tilsv. veggmonter 1stk. ved inngangsdør til boliger over 2 plan. Utelys leveres 1stk ved felles hovedinngang type SG 10W, veggmontert.

Tomt, grunn og betongarbeider

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, og utvendig isolerte betongvegger med knotteplast der hvor utvendige nivåforskjeller i terreng medfører tilfylling. Gulv på grunn leveres isolert, inkl. radonduk.

Utomhus etableres iht. LARK plan/utomhusplan for de områder som faller inn under felt BB3.