webu-5

Tomt & utearealer

---

Utomhus

Fellesareal for plen leveres sådd med plenfrø.

Lekeplasser

Lekeplasser og utomhusarealer opparbeides iht. landskapsplan/utomhusplan.

Parkering

Parkering på fellesparkeringsplass/underjordisk parkeringsanlegg. Det blir tilrettelagt for lading av elbiler på parkeringsplassene. Etablering av el. billader kan kjøpes som tilvalg.

Sykkelparkering

Sykkelstativ plassert iht. utomhusplan.

Avfall

Nedgravde bunntømte avfallskontainere er plassert på arealet, som vist på utomhusplan.

Postkasser

Plasseres på fellesstativ/fellesplasser.

Toleranseklasser

Toleranser
Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1:
Typetoleranse og (toleranseklasse):
Planhetstoleranse
Parkett og fliser (B)
Innvendig kledning (C)
Himling (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)
Innvendig malte overflater (K2)

Retningstoleranse
Himling (C)
Innervegger (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)
Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet.