webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, isolert utforing og gips. I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre.
Yttervegger i sokkel med isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips. Utvendige boder/garasjer er uisolert og uten innvendig kledning. 

Utvendig kledning og listverk leveres beiset 1. strøk fra fabrikk. Hjørnekjøl og omramming på vindu / dør leveres i samme farge som kledning. Toppstrøk blir ikke levert og bør påføres innen 1. år. Dette kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på huset forhåndsbestemt.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker, isolasjon, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekking med asfalt takbelegg eller takfolie. Til himling leveres dampsperre, nedforingslekter og gips.
På taket leveres snøsikring og feieplattform i henhold til forskriftskrav.

Balkonger og verandaer

Balkonger og verandaer av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og trykkimpregnerte terrassebord, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres i trykkimpregnerte materialer i henhold til fasadetegning. Tredekke på markterrasser er ikke en del av leveransen, men kan bestilles som tilvalg. Glassrekkverk leveres som tilvalg.

Tomt, grunn- og betongarbeid

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Huset leveres med isolerte grunn og ringmurselementer. Det blir montert knotteplast der grunnmur er tilfylt. Det legges radonduk og radonbrønn i alle eneboliger. 

Vei blir asfaltert frem til tomten. Oppstillingsplasser blir opparbeidet og gruset. Det legges grus ca 1 meter ut fra bygningkroppen. Opparbeiding av hage / beplantning er ikke en del av leveransen.

Utelys

Astrour og opplegg for utelys er inkludert i leveransen.
Utelys kjøpes som tilvalg.

Takrenner

Takrenner av sort stål leveres med nødvendig tilbehør. Som tilvalg kan det kjøpes drensrør for å lede vannet bort fra uteplassen.

Trapper

Utvendige trapper og ramper leveres i henhold til plantegning. Terrengtrapp er ikke en del av leveransen.

Vinduer, dører og garasjeport

Vinduer leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i mørk farge i henhold til fasadetegning. Der fasadetegningene viser sprosser, leveres disse primært utenpåliggende i aluminium, fabrikkmalt i samme farge som vinduer. Det er mulig å gjøre tilvalg på solskjerming, vedlikeholdsvennlige vinduer og farge på vindu (innvendig).

Ytterdører leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i mørk farge. Dørblad leveres med sylinderlås og vrider. Balkongdører leveres fabrikkmalt innvendig og utvendig i mørk farge og i henhold til fasadetegning. 

Der tegningen viser garasjeport, leveres denne i mørk farge, og med nødvendige beslag. Elektrisk portåpner med 2 fjernkontroller er inkludert.