webu-5

UTVENDIG

---

Yttervegger

Bolig:
Innvendig gips plate 12,5mm, utlekting for innvendig kledning 48x48, isolasjon 50mm, dampsperre 0,2mm, 48x198 bindingsverk, isolasjon 200mm, utvendig gips plate 9mm, utlekting for lufting 23x36, 19x148 D-fals 28 grunnet Visir + Trebitt liggende kledning, (Krysslekting 36x48, 19x148 Rettkant grunnet Visir + Trebitt stående kledning).

Carport:
48x98 bindingsverk, utvendig gips plate 9mm, utlekting for lufting 30x48 imp, 19x148 D-fals 28 grunnet Visir + Trebitt liggende kledning. Innvendig plating er ikke medtatt.

Hjørnekjøl og omramming på vindu / dør leveres i samme farge som kledning. Maling blir ikke levert og bør påføres innen 1. år. Dette kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på huset forhåndsbestemt.

Takverk

Tak leveres: Q-dekke, 350mm isolasjon og tekking med asfalt takbelegg. Til himling leveres dampsperre, nedforingslekter og gips.

Balkonger, terrasser og rekkverk

Balkonger og terrasser av tre leveres med trykkimpregnerte bjelker og trykkimpregnerte terrassebord, uten tekking og underkledning. Rekkverket leveres som glassrekkverk. Dette gjelder alle altaner og balkonger. Utvendig stikkontakt leveres ved terrasse.

Utelys

Utelys er inkludert i leveransen ved inngangsparti.

Trapper

Utvendige trapper og ramper leveres i henhold til plantegning.

Vinduer og dører

Ferdig behandlet trevinduer med 3-lags energiglass i standard hvit farge, aluminium belegg utvendig i NCS S 9000-N . Terrassedører er medtatt i standard hvit farge, aluminium belegg utvendig i NCS S 9000-N.
NB! U.verdi 0,93 pga 2 lags glass i noen skyvedører. 2 lags glass må brukes pga størrelse/vekt.
Inngangsdør – 2-fløy glassdør type Villa Sikkerhetsdør
Bod dør Bygg1 type Moss eller tilsvarende
Balkongdør i tre leveres med aluminium belegg utvendig.

Utvendig inngangsparti

Belegningsstein i inngangsparti er ikke medtatt. Terrasse i u-etg. er medtatt.
Opsjon: Belegningsstein 155m2 kr. 95636,- eks MVA.

Tomt, grunn- og betongarbeider

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Huset leveres med isolert grunn- og ringmur. Det blir montert knotteplast der grunnmur er tilfylt. Det legges radonduk og radonbrønn.

Det er medtatt avretting for ringmur/grunnmur og garasje, Innvendige grøfter og avretting for grovstøp, jord ferdig utlagt, utvendig grusing, tilfylling av grunnmur.
Opsjon for natursteinmur ca 70 m2: kr. 313 950 eks MVA