webu-5

TOMT & UTEAREALER

---

Utomhus

Veier blir opparbeidet i henhold til utomhusplan. Tomt blir opparbeidet med grusing 1 meter rundt huset. Opsjon for natursteinmur ca 70 m2: kr. 313 950 eks MVA.
Trapper/trinn kan noen steder hvor terrenget er slakkere en foreløpig vist på landskapsplan/utomhusplan, bli alternativ erstattet med gruset tilkomst.

Belegningsstein i inngangsparti er ikke medtatt.

Opsjon: Belegningsstein 155m2 kr. 95 636,- eks MVA

Lekeplasser

Lekeplasser opparbeides etter krav fra kommunen.

Parkering

Det er parkering på egen tomt på oppstillingsplass eller i carport.

Sykkelparkering

Eneboliger – ikke inkludert. 

Avfall

Private søppelspann

Postkasser

Plassering må avklares. Postkasse leveres ikke