webu-5

Generell informasjon

---

Totalentreprenør

B Telle Trearbeid AS er totalentreprenør for prosjektet.

Antall boenheter

Prosjektet består av 8 rekkehus. 

VVA

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann via private ledninger, og privat avløpsanlegg med pumpestasjon. Det tas forbehold om endringer som følge av krav fra kommunen.

Utomhus

Veier og oppstillingsplasser blir asfaltert i henhold til utomhusplan. Rundt bygningskroppen blir det lagt grus, det opparbeides ingen hage eller beplantning.  

Parkering

Det er parkering på egen tomt.

Tv/ internett

Signalleverandør er ikke valgt. Det legges til rette for internett og tv-signal frem til boligen.

Oppvarming

Det leveres varmekabler i gulv på bad og i entre. Det installeres pipe på tak, og ovn kan kjøpes som tilvalg.

Balansert ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligen som skal sikre et sunt inneklima. Luft tilføres i oppholdsrom og det er avtrekk fra våtrom.

Elektro

Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og overspenningsvern i henhold til gjeldende forskrift/bransjenorm.

Man får eget tilvalgsmøte med elektriker. Det utarbeides en punkt-skisse slik at man enkelt kan ha oversikt over plassering på stikkontakter, tv-punkt, lampepunkt m.m. (tilvalgsfrist er utløpt)

Avfall

Private søppelspann.

Postkasser

Felles postkassestativ. Plassering må avklares. Postkasse leveres ikke.

Utvask

Det utføres industrivask før overlevering.