webu-5

Diverse

---

Om tilvalg

Tilvalg nevnt i leveransebeskrivelsen presenteres med priser og utvalg i møte med totalentreprenør eller ansvarlig fag. En utfyllende tilvalgsliste lages av totalentreprenør. Det blir gitt frister for tilvalg/endringer. Endringer/uttrekk må vurderes av totalentreprenør om er gjennomførbare. Uttrekk gir ikke alltid refusjon, og eventuell verdi på dette oppgis av totalentreprenør.

Byggeledelse

Dersom kjøper engasjerer sideentreprenør(er), inngår ikke byggeledelse av disse i vår leveranse og arbeid må vente til huset er overlevert. Slike arbeider kan være, bygging av garasje, terrasser, garderober og lignende. Det er ikke mulig å engasjere sideentreprenør(er) for arbeid som må være utført før overtakelse. Det er heller ikke mulig å trekke ut deler av leveransen som egeninnsats.

FDV dokumentasjon

Ved overtakelse av boligen så vil FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjon være tilgjengelig. Kjøper må sette seg inn i denne og etterleve de råd og vedlikeholdsrutiner som der angis. Dette vil øke holdbarheten og forlenge produkters levetid. Reklamasjoner som skyldes manglende vedlikehold eller uriktig bruk, ref. FDV dokumentasjonen, vil normalt bli avvist. Dette gjelder også eventuelle forekomster av heksesot.

Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest

Kjøper og leverandør er forpliktet til å følge de pålegg som kreves i lover/forskrifter og igangsettingstillatelse for å gi midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest. Dagmulkt kan ikke kreves når det er forhold som Leverandør ikke har ansvar for som hindrer midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Kjøling av boligen

For å ha et lavest mulig elektrisk energibruk til kjøling av deres bolig i perioder med mye sol og høy utetemperatur, er det lagt til grunn at boligen gjennomluftes med gjennomtrekk gjennom åpne vinduer/dører.

Heksesot

Heksesot har en sammensatt årsakssammenheng, hvor både bruken av boligen og andre forhold kan spille inn. Boligens FDV dokumentasjon gir mer informasjon angående dette. God ventilasjon i boligens to første driftsår er et viktig bidrag for å unngå dette. Forekomst av heksesot er ikke grunnlag for reklamasjon.

Forbehold

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i konstruksjon, materialer og utstyr under forutsetning av at dette ikke endrer pris, kvalitet.

Tjenester/produkter som ikke er beskrevet i dette dokument leveres ikke. Blant annet: Husnummerskilt, hvitevarer, garderobe i gang, møbler, utvendig hage- og beplantningsarbeider, søppelstativ, klesstativ, markiser og dusjvegger.

Det må påregnes noe innkassing av ventilasjonsføringer, vann- og avløpsledninger, sanitærutstyr, ståldragere og eventuelt stålpipe. Dette fremkommer ikke av salgstegning.

Vinduer får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få utvendig dugg eller rim.

Uttørking av byggfuktighet gir noe krymp i bygningskroppen. Også trebaserte plateprodukter vil kunne krympe noe, og oppsprekking av plateskjøter og hjørner er en naturlig konsekvens av uttørkningen. Dette må påregnes og er ikke en reklamasjonssak.

Mindre avvik må påregnes i forhold til mål på plantegninger og virkelige mål.

Toleranser

Utførelsen leveres i henhold til toleranser som normalkrav i NS 3420 Del 1. Toleransekravene gjelder på overtakelsestidspunktet og for ubelastede konstruksjoner.

Typetoleranse og (toleranseklasse): 

Planhetstoleranse
Parkett og fliser (B)
Innvendig kledning (C)
Himling (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)

Retningstoleranse
Himling (C)
Innervegger (C)
Utvendige fasader og yttertak (D)