webu-5

Boligens konstruksjoner

---

Yttervegger

Yttervegger i boligrom består av utvendig trekledning, utlekting, vindsperre, bindingsverk, isolasjon, dampsperre, utforing, isolasjon og veggplate. Veggene oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd. Den utvendige trekledningen leveres fabrikkmalt med 1 strøk.

Innvendige vegger

Innvendige skillevegger består av bindingsverk, isolasjon og veggplate. Vegger for føring av tekniske installasjoner kan bli tykkere enn vist på salgstegning. Vegger mellom boenheter er tykkere og oppfyller forskriftskrav mht. isolasjon, brannspredning og lyd.

Takverk

Takverk leveres som takbjelker, vindsperresjikt, plater og tekking. Til himling leveres isolasjon iht. varmetapsberegning, dampsperre, nedforingslekter og himlingsplate iht. romskjema.

Til tak leveres takhatt for lufting av avløp

Balkonger og verandaer

Balkonger og verandaer leveres med trykkimpregnerte bjelker og spaltegulv.  Rekkverket leveres tilnærmet som vist på fasadetegning. Det leveres altankassetter i terrasse over ytterdør.