webu-5

Arkitektens ord

Casparkollen er utviklet av Link Arkitektur AS. Under kan du lese om hvordan arkitektene tenkte når de skulle tegne boligprosjektet.

På toppen av Kråkenes i Bergen bygges boligprosjektet Casparkollen med vid og fri utsikt mot Nordåsvannet. I dette prosjektet står naturen i fokus. Torvtak og den mørke tre-kledningen er valgt for at bygningene skal flettes fint inn med furuskogen bak området. Lys og luft har også vært viktig for utviklingen av boligene. Dette har blitt ivaretatt ved å skape sprang i husrekken i form av forskjellige takflater, innrykk og høyder.

Det kuperte terrenget mellom bebyggelsen ivaretas som et bilfritt tun. All parkering vil foregå i en parkeringskjeller ved inngangen til boligområdet. Tunet er universelt utformet og har flere sosiale soner som vil fungere som møteplass for alle aldersgrupper. Casparkollen har et mangfold av ulike typer boliger, hvor alle skal kunne finne sitt nytt hjem.

Det trygge uteområdet har frodig vegetasjon og er skjermet for trafikk og støy. Her legges det særlig til rette for barns mangfoldige og kreative lek. Med sentral plassering like utenfor byen ønsket vi, i samarbeid med WEBU å gjøre Casparkollen til et sunt og godt bomiljø med «grønne kvaliteter», for alle aldersgrupper. 

Svein Kronhaug, Link Arkitektur AS