webu-5

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, isolert utforing og gips.
I yttervegger av tre mot bad brukes ikke dampsperre. Yttervegg i sokkel med betongvegger/isolasjonsblokker av EPS, lektes ut, isoleres og kles med gips. Utvendige boder er uisolert og uten innvendig kledning.

Utvendig kledning og listverk leveres beiset 1strøk fra fabrikk (farge iht. fasadetegning) Omramming på vinduer og dører leveres i samme farge som kledning. Toppstrøk blir ikke levert, og bør påføres innen 1år. Toppstrøk kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på husene forhåndsbestemt.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker/takstoler, isolasjon, vindsperre, lekter for krysslufting, taktro og tekking med asfalt takbelegg, type Icopal el. tilsv. farge pansergrå. Himling leveres med dampsperre, nedforingslekte og gips. På tak leveres snøsikring hvor dette kreves iht. forskriftskrav.

Takrenner

Takrenner og nedløp av sort aluminium. Nedløp avsluttes ca. 5-10cm over bakkenivå.

Altaner/ Takterrasser

Leveres isolert og tekket der hvor det er underliggende oppvarmede beboelses rom.
Topp dekke utføres med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet.
Der hvor takterrasse har overbygg vist med synlige takbjelker leveres disse åpen, uten overliggende plater eller tekking.
Rekkverk leveres i trykkimpregnerte materialer iht. fasadetegning.
Areal treplattinger som vist på salgstegningene leveres i trykkimpregnert 48x98mm tilfarer/bjelker med 28x120mm terrassebord ubehandlet. Utvidelse av treplattinger/markterrasser kan bestilles som tilvalg.

Trapper

Utvendige trapper inkl. rekkverk tilhørende boligen leveres i trykkimpregnert materialer, ubehandlet. Utførelse iht. til plantegning.

Vinduer, dører og garasjeport

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og terrassedører i treverk fra fabrikk, mørk farge iht. fasadetegning. Det er mulig å gjøre tilvalg på solskjerming.
Ferdigbehandlede utvendig boddører og bi dører i treverk fra fabrikk, farge iht. fasadetegning. Garasjeport i parkeringsanlegg leveres med nødvendige beslag og farge iht. fasadetegning, men uten portåpner. Portåpner/fjernkontroll kan kjøpes som tilvalg.

Hovedtavle i parkeringsanlegg er tilrettelagt for lading av opptil 30 elbiler med 7,5kW uttak. Etablering av el. billader kan kjøpes som tilvalg.

Utelys

Utelys leveres av typen SG Ludo 10W Led veggmontert, 1stk på terrasse og 1stk ved inngangsdør.

Tomt, grunn og betongarbeider

Boligene bygges på sprengte masser som gir god drenering. Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, og utvendig isolerte betongvegger med knotteplast der hvor utvendige nivåforskjeller i terreng medfører tilfylling. Gulv på grunn leveres isolert, inkl. radonduk.

Vei blir asfaltert frem til tomten, og inngang til bolig gruses. Opparbeiding av hage/beplantning er ikke en del av leveransen.