webu-5


 Tomt & utearealer

---

Utomhus

Fellesareal for plen leveres med soldet jord og sådd med plenfrø.
Lekeplasser leveres ferdig opparbeidet med lekeapparat etter plan fra landskapsarkitekt. Trapper/trinn kan noen steder hvor terrenget er slakkere en foreløpig vist på landskapsplan/utomhusplan, bli alternativ erstattet med gruset tilkomst.

Lekeplasser

Lekeplasser opparbeides etter iht. landskapsplan/utomhusplan.

Parkering

Parkering i fellesgarasje.

Sykkelparkering

Sykkelstativ plassert i fellesgarasje.

Avfall

Nedgravde bunntømte avfallskontainere plassert ved innkjørsel, som vist på utomhusplan.

Postkasser

Plasseres på fellesstativ v/ garasjeanlegg.